dijous, 29 de març de 2012

Morrut o Diabló de les malves

El diabló de les malves (Lixus algirus) és un escarabat de l'extensíssima família curculiònids que té una gran predilecció per viure a les malves (Malva sylvestris). Originalment el diabló de la malva és de color gris o marró fosc, discret, però amb la seua afició per rondar-ne les flors se li enganxen a tot el cos nombrosos grans de pol·len que acaben per pintar-lo de groc. Si se sent observat es deixarà caure a terra, com mort, i desapareixerà de la vista entre les herbes baixes i la fullaraca. Els escarabats de la família curculiònids es caracteritzen pel seu cap acabat en una llarga trompa; vegeu com a exemple típic el diabló de les glans (Curculio elephas). La família d'escarabats curculiònids aconsegueix el màxim exponent de la biodiversitat amb unes 60.000 espècies descrites, el récord absolut entre totes les famílies d'éssers vius. En valencià s'anomenen col·lectivament diablons o, si s'alimenten de gra o menjar emmagatzemat, també corcs


 
Rosella

La rosella és una espècie vegetal que creix en camps, marges de les carreteres, rostolls, pastures i prats. També creix com a herba adventícia en cultius de cereals, especialment després que la terra haja estat remoguda. Prefereix sòls sorrencs de clima càlid. És per això que l'època de floració té lloc en primavera i estiu. Les flors naixen d'una poncella que fins la seua maduració està com caiguda.

dimarts, 27 de març de 2012

La Séquia de Montcada // Patrimoni hidràulic

Us reproduïm esta interessant entrada que ha publicat la Fundació Assut. (En l'apartat de webs sobre l'Horta, trobareu l'enllaç a la web de la Fundació)

La Reial Séquia de Montcada és una institució fonamental per a la comprensió de com es gestiona i s’ha gestionat històricament un espai tan particular i significatiu com l’Horta de València. La séquia de Montcada és un dels sistemes hidràulics més antics de les terres valencianes. Un canal de reg el traçat del qual es remunta a l’època andalusina, amb un perímetre irrigat que conforma un espai carregat de singularitats.


La Reial Séquia de Montcada és també una Comunitat de Regants que posseeix una important concessió d’aigua del riu Túria i gestiona el seu subministrament per al reg de més de cinc mil hectàrees d’horta altament productiva. La importància d’aquest recurs
és inqüestionable, ja que permet la connectivitat hídrica des del riu Túria fins a les zones litorals on es localitzen els extremals i marjals tan representatius de la plana litoral valenciana. D’ací el destacat pes que té la Reial Séquia de Montcada en la vertebració i connectivitat del territori.


El Projecte TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) que s’engega té com a objectiu principal definir les accions i continguts necessaris perquè la Reial Séquia de Montcada aprofite els avantatges del món digital i de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb la finalitat de convertir-la en un dels màxims referents de la cultura tradicional de l’aigua en l’Horta de València adaptada a la nova
societat del coneixement.

Objectius


Els objectius particulars en la primera fase del projecte es concreten en la creació d’una plataforma multimèdia on queden arreplegades la filosofia, estructura i organització de les principals àrees de contingut.
  • El desenvolupament i la presentació dels diversos continguts científics, acadèmics, patrimonials i artístics sobre la Reial Séquia de Montcada a través de les Tecnologies de la Informació i Comunicació.
  • La protecció patrimonial de la Reial Séquia de Montcada, a través de la promoció i divulgació d’aquests continguts cap al gran públic des de les noves plataformes digitals.
  • La sensibilització de la societat sobre la importància i transcendència de la cultura tradicional de l’aigua a l’Horta de València des del punt de vista patrimonial, mediambiental i de la sostenibilitat, contribuint a millorar el seu coneixement, divulgació i recuperació.

  • La preservació actual i futura d’aquest ric patrimoni combinada amb la seua accessibilitat per part de la societat.
  • La creació d’un mitjà d’accés i divulgació obert a la societat, en el qual es donen a conèixer els diferents aspectes, valors i recursos d’aquesta institució.

Continguts


La Acequia de Moncada E El projecte TIC sobre la Reial Séquia de Montcada s’assenta sobre cinc grans àrees de coneixement —Geografia, Història, Agricultura, Medi ambient i Etnologia— i un àrea interactiva. Totes aquestes àrees estaran instal·lades en un entorn multimèdia, on a través d’un sistema de navegació en format WWW versió HTML 5, els
usuaris podran desplaçar-se d’una a una altra àrea indistintament.
Les cinc primeres àrees són de tipus merament consultiu, mentre que l’última tindrà un caràcter participatiu, on tant els responsables de continguts com els usuaris podran comunicar-se entre si, i aquests últims proposar nous continguts o millores per a la plataforma, utilitzant-la també com a lloc de referència i trobada. Cadascuna d’aquestes àrees temàtiques estarà formada per blocs de continguts diferenciats, encara que totes elles convergiran a oferir diferents formats d’informació escrita, gràfica, sonora o audiovisual.

La séquia


L La Reial Séquia de Montcada i el seu territori irrigat constitueixen un exponent extraordinari dels paisatges tradicionals valencians de regadiu, els paisatges d’horta. Una classe de paisatge cultural orgànic que, malgrat la
seua localització regional, abasta una profunda i rica història de variades pràctiques culturals amb valor universal.

Localització


Localizacion y contexto E L’àmbit sobre el qual s’assenta la Reial Séquia de Montcada es localitza en el sector nord de l’Horta de València, una àmplia plana al·luvial en la qual conflueixen el riu Túria, el mar Mediterrani i l’Albufera. Configura un territori molt fecund que comprèn els municipis de Paterna, Quart, Burjassot, Godella, Rocafort, Montcada, Alfara del Patriarca, Vinalesa, Bonrepòs i Mirambell, Meliana, Foios, Albalat dels Sorells, Albuixec, Museros, Massalfassar, Massamagrell, la Pobla de Farnals, Rafelbunyol, El Puig i Puçol, i les pedanies de Benimàmet, Borbotó,
Benifaraig, Massarrojos, Carpesa, Cases de Bàrcena, Mahuella i Teuladella, Rafalell i Vistavella, i el desert de Cebolla.

És un territori en el qual, al llarg de segles, els valencians han construït un paisatge productiu únic, la dimensió del qual sobrepassa l’estrictament físic i li atorga la qualitat de testimoni històric i de llegat cultural mil·lenari.
La morfologia, camins, sèquies, alqueries, barraques i mosaics de cultius que estructuren l’Horta de València, les seculars maneres de vida i els sistemes de gestió comunal de l’aigua que permeten el seu aprofitament, configuren, d’acord a l’Agència Europea de Medi Ambient (1998) una de les sis hortes mediterrànies històriques que perviuen a Europa i un referent mundial en els anomenats paisatges culturals.

Significació històrica


significacion historica L La Reial Séquia de Montcada és un artefacte cultural únic, de valor excepcional i significació universal. Aquest gran canal d’irrigació constitueix, a dia d’avui, l’últim gran vestigi material dels diferents sistemes de regadiu que van establir els musulmans al voltant de la ciutat de València, fa més de mil anys, i que simbolitzen la
domesticació secular de l’aigua, a través de la creació d’una gran diversitat de paisatges rurals lligats al regadiu. Són paisatges hui encara vius i en ús que conserven moltes de les seues traces pretèrites, no solament en la terra i l’aigua, sinó també en la memòria i usos socials de les seues gents.
Per les seues especials característiques històriques, ambientals i culturals, l’Horta de València és al seu torn un paisatge singular, materialització d’una fructífera relació de l’ésser humà amb el territori.
La conformació actual de l’Horta és el resultat de:
  • Una estructura històrica basada en una xarxa de sèquies, camins, alqueries, barraques, etc. que defineixen el seu patrimoni tangible.
  • Una activitat agrícola que origina i explica aquesta estructura i que configura un paisatge canviant al llarg dels segles i de les estacions.

  • Una cultura de l’aigua els exponents més notoris de la qual són la Reial Séquia de Montcada i el Tribunal de les Aigües de la Vega de València.

divendres, 9 de març de 2012

L'HORTA IMPORTA

Durant 2011 i els primers mesos de 2012 una colla de gent relacIonats amb la música vam decidir gravar este xicotet homenatge a l'horta, l'ecosistema humà i natural que ens envolta i que ha fet que la nostra terra siga el que és. Així que ens hem juntat i hem gravat este tema.
Gràcies a Javier Pitarch per l'equip tècnic i la professionalitat a l'hora de gravar. I ja sabeu: no hi ha res com viure enmig de l'horta. Hem gravat este tema en els termes de Meliana, València, Foios, Terrateig, Gandia i Alboraia, és a dir, d'allà on és cada músic.


L'HORTA IMPORTA from Ozigosi on Vimeo.