dissabte, 5 de setembre del 2009

LA FIGUERA I LES FIGUES

Figuera a Massamagrell
.
Figuera a Massalfassar
.


.
La trobem de manera aïllada als camps o al costat de les cases de l'horta.
És una espècie que es creu originària de l'Àsia occidental i que junt a l'olivera i la vinya era un dels cultius de les antigues civilitzacions mediterrànies.
Resistix perfectament les nostres sequeres (la podem trobar a la muntanya), però es desenvolupa molt bé si hi ha humitat, per això se solen plantar a la vora de les séquies.
És una vertadera llàstima que siga una fruita en decadència, ja que és molt nutritiva i té múltiples qualitats medicinals. Les fresques són molt digestives; les seques actuen com a tònic, laxant, diürètic i expectorant. Estes es presenten per consumir de diverses maneres: assoles, amb coques, albardades (bunyol de figa), amb pa de figa, etc.
Es calcula que hi ha uns sis-cents tipus diferents. Ací algunes de les més conegudes són les napolitanes o negres, les verdals, les de "pessonet" o les de sang de rossí.


Dites:

Això són figues d'un altre paner
Fer figa

Eixa (dona, xica) és una figa
Any figuer, any ploraner
Aiguardent i figues seques, allioli i pa torrat, fan ballar endimoniat
Els pecats de la figa, Déu no els castiga
Este món està perdut per la figa i el canut
Tira més un pèl de figa que una maroma de "barco"
Xiques no patiu que la figa és per al piu
El més natural és la figa pa'l pardal
Tindre una figa com un cabàs

Cançó popular mallorquina:

Sa figa, per ésser bona ha de tenir tres senyals; clivellada i secallona i picada d'animals.

Barraca de fesols de la garrofa i carabasses


.
Hui us mostre estes fotos que he fet en un camp del Camí de l'Alqueria, a Massamagrell. Tot ell estava plantat de carabasseres, però el que m'ha interessat és la barraqueta o caseta de fesols de la garrofa. Per a qui no ho conega, el llaurador fa una caseta amb canyes perquè la planta s'enfile i s'enrame.
El fesol de la garrofa és conegut també amb altres noms: garrofó, bajocó, fesol de ferradura.És una planta originària de l'Àmerica tropical i subtropical. Es planta molt en països càlids.
Per a nosaltres és un ingredient que no pot faltar en cap paella.